Kasvihuoneilmiön vastaselitys hallinto-oikeudelle Tiehallinnon lausuntoon opastuslupa-päätöksen valituksesta

 
 

Kasvihuoneilmiö on jättänyt 16.4. Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselityksen Tiehallinnon lausuntoon valituksesta, jonka Kasvihuoneilmiö on tehnyt saamastaan kielteisestä opastuslupapäätöksestä.