Ministeri Risikko jätti yrittäjän virkamiesten armoille: "Hän vastasi avunpyyntööni samoilla tekopyhillä fraaseilla, joiden suojissa Pirkanmaan ELY-keskus tappaa yrityksiä!"

"Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko vastasi avunpyyntööni samoilla tekopyhillä fraaseilla, joiden suojissa Pirkanmaan ELY-keskus tappaa yrityksiä!", sanoo yrittäjä Elisa Palonen, joka käy toivottomalta tuntuvaa yhden naisen kylttisotaansa vanhalla ykköstiellä Helsingin ja Turun puolivälissä sijaitsevan sisustustavaratalo ja kahvila-ravintola Kasvihuoneilmiön pystyssä pitämiseksi ja työntekijöidensä työpaikkojen turvaamiseksi. Toteutuessaan tienvarsinäkyvyyden menetys olisi lähes varma kuolinisku yritykselle. Yrittäjän auttamisen sijaan ministeri Risikko on asettunut Kasvihuoneilmiön tienvarsiopasteiden ja -mainosten kielteiset lupapäätökset tehneiden virkamiesten puolelle.

Vastauksessaan Elisa Palosen avunpyyntöön 28.11.2014 (liite 1) Risikko uskoo koko maamme tienvarsiopastuksesta päättävien Pirkanmaan ELY-virkamiesten noudattavan lakeja sekä liikenneviraston poikkeusmenettelyohjeita – pitäytyen näin siihen yksipuoliseen tietoon, minkä on saanut ministeriöltään ja Pirkanmaan ELY:ltä. Kasvihuoneilmiön omistaja Palonen on erittäin pettynyt ministerin vastaukseen, jota ei voida pitää minkäänlaisena aitona selvityksenä, jollaista eduskunta on velvoittanut hallitusta tekemään. Palonen kokee, että Risikko jättää hänet yksin kuolemaan yrittäjävihamielisten virkamiesten armoille. Ministeriltä kylmää vettä päälleen saanut yrittäjä aikoo silti jatkaa yhden naisen kylttisotaansa.

Pirkanmaan ELY:n lupapäällikkö Aleksi Haapavaara ja tiepalvelupäällikkö Sirkka Lahtinen ovat toimittaneet Kasvihuoneilmiötä koskevan lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle (liite 2). Palosen mielestä kyseinen koko hänen harjoittamaansa yritystoimintaa vähättelevä lausunto loukkaa häntä sekä henkilökohtaisella tasolla että yrittäjänä. ELY:n lausuntoon on Palosen asiamies oikeustieteen tohtori Petter Kavonius antanut vastaselityksen 16.11.2014 (liite 3).

Sekä ministeri että Pirkanmaan ELY eivät kumpikaan huomioi haja-asutusalueen yrittäjyyttä suojelevaa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 21/2009 vp ohjeistusta, josta syystä Palonen harkitsee kääntymistä suoraan eduskunnan puoleen.

Paula Risikolle 2.12.2014 lähettämässään vastauksessa (liite 1) Palonen kiistää ministerin 28.11. lähettämässä selvityksessä (liite 1) esitettyjen tietojen paikkansapitävyyden. Palosen mielestä hälyttävää on se, ettei ministerikään huomioi eduskunnan liikenne- ja viestintävalokunnan mietintöä LiVM 21/2009 vp, jossa ohjeistetaan tienpitoviranomaisia muuttamaan ylitiukkaa laintulkintaa sallivampaan suuntaan haja-asutusalueen yrittäjien toimintaedellytysten tukemiseksi. Risikko ohittaa myöskin Kasvihuoneilmiön v. 2008-2009 keräämän kansalaisadressin, jonka allekirjoitti lähes 23 000 henkilöä, mukaan lukien silloinen pääministeri Matti Vanhanen. Yksikään hallitus ei myöskään ole maantielain säätämisen jälkeen 2009 toteuttanut eduskunnan hallitukselle alun perin säätämää velvoitetta seurata “lain tienvarsimainontaa koskevien säännösten toimivuutta ja vaikutuksia laajasti ottaen huomioon eri toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset” (EV 192/2009 vp).

Toistaen läpinäkyvällä tavalla kuin suoraan forwardoimalla virkamiehiltä saamiaan selityksiä, väittää Risikko em. vastauksessaan Pirkanmaan ELY:n suoriutuvan ammattitaitoisesti ja tasapuolisesti lain edellyttämästä kokonaisharkinnasta opaste- ja mainosluvista päättäessään. Ministeri puolustaa keskitettyä toimintamallia vastustaen Pro Kasvihuoneilmiön selvityksessä ehdotettua maakunnallisille ELY-keskuksille ja kunnille hajautettua päätöksentekoa. Palonen katsoo, että nykyisessä yhä synkkenevässä taloustilanteessa ministerin harjoittama tieviranomaisten ja Pirkanmaan ELY:n kylttimonopolin suojeleminen on käsittämätöntä.

Liikenneturvallisuudesta eivät Pirkanmaan ELY-virkamiehet välitä Palosen mukaan mitään. Kun tienvarsiopastusta ei ole, joutuvat ihmiset soittamaan tien päältä palvelunumeroihin, laittamaan navigaattoreita päälle ja etsimään, mistä voisi kääntyä takaisin, kun on jo ohittanut kohteen. Tällaisesta tilanteesta Palonen kertoo omakohtaisen esimerkin:

”Itselleni kävi äskettäin näin tullessani säkkipimeällä moottoritiellä Tampereelta: Tarkoitukseni oli käydä Ideaparkissa, mutta kaikki vanhat, minulle ennestään tutut opasteet olivat kadonneet, joten ajoin ohi. Etsin ensimmäistä kääntymismahdollisuutta, ajoin tien varteen ja suoritin kaikki osoitteen selvitystoimenpiteet ennen kuin löysin kohteeseen. Tuntui suorastaan pelottavalta ajatella tulevaisuutta kaikkine vaaratilanteineen sinä päivänä, kun Kasvihuoneilmiönkään mainosopasteita ei enää ole. Miten Pirkanmaan ELY:n lupapäällikkö Aleksi Haapavaara on voinut toimia ammattitaitoisesti ja liikenneturvallisuutta edistävällä tavalla, kun edes suureen kauppakeskukseen ei enää löydä?”. (Ideaparkin tienvarsiopasteiden poistamisesta uutisoi mm. Iltalehti 25.7.2014 http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014072518519463_uu.shtml)

Palosen lakimies OTT Petter Kavonius on myös lähettänyt 16.11.2014 hallinto-oikeusprosessin edellyttämän vastaselityksen (liite 3) Pirkanmaan ELY:n lupapäällikkö Aleksi Haapavaaran ja tiepalvelupäällikkö Sirkka Lahtisen 14.10.2014 allekirjoittamaan 11-sivuiseen lausuntoon (liite 2), jossa mitätöidään yrittäjää loukkaavalla tavalla koko hänen elämäntyönsä eikä kertaakaan oteta huomioon, mitä vahinkoa haja-asutusalueella toimivalle yritykselle aiheutuu nyt vielä moottoritien varrella olevien mainos-opasteiden poistamisesta.

“Tällaisen asemesta on vain ilmaan heitettyjä väittämiä liikenneturvallisuudesta sekä Kasvihuoneilmiön merkityksettömyydestä, vaikka kohteen kävijämäärä, 150 000 henkilöä vuodessa, oikeuttaa kohteen pitämistä vähintäänkin maakunnallisesti merkittävänä. Kasvihuoneilmiön merkityksettömyydestä mainosten saamisen kannalta olisi tässä suhteessa oikeutettua vaatia Pirkanmaan ELY:ltä tarkat ja yksilöidyt perustelut eikä sallia heille pelkkää kategorista vähättelyä.” (Kasvihuoneilmiön vastaselitys 16.11.2014, liite 3).

Lukemalla Pirkanmaan ELY:n lausunnon hallinto-oikeudelle (liite 2) sekä Kasvihuoneilmiön vastaselityksen siihen (liite 3) voi jokainen tehdä omat johtopäätöksensä siitä, toimiiko Pirkanmaan ELY:n kylttimonopoli eduskunnan alkuperäisen tahdon ja ohjeistuksen mukaisesti, kuten liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko uskoo.

Koska kaikki – liikenneministerikin mukaan lukien – jättävät kokonaan huomioimatta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 21/2009 vp ohjeistuksen, Palonen lähestyy todennäköisesti suoraan kyseistä valiokuntaa.

 

Yhteydenotot / haastattelupyynnöt:
Elisa Palonen
elisa.palonen@kasvihuoneilmio.fi